Sunday, 3 March 2013

കേരള പാട്ട്....

" യു ഡി എഫ്‌ നാടു വാണിടും കാലം
...
കള്ളനും പോലീസുമൊന്നു പോലെ...
കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭരിക്കും കാലം...
ആപത്തല്ലാതെയൊന്നുമില്ല താനും...

അരിയും ഗ്യാസും ഒന്നുമില്ല...
മെണ്ണണ്ണയെക്കുറി ച്ചു കേൾക്കാനില്ല..
കെ എസ്‌ ആർ ടി സി കട്ടപ്പുറത്തായി ...
നല്ലതായൊന്നും ഈ ഭരണത്തിലില്ല താനും...

കള്ളവുമുണ്ട്‌ ചതിയുമുണ്ട്‌ ...
മലയോളമുണ്ട്‌ പൊളിവചനം...
ജാതി മതക്കാരെല്ലാം കൂടി വീതിച്ചെടുത്തു മന്ത്രി സ്ഥാനം ...
എല്ലാം കണക്കിനു  തുല്ല്യമായി...

കള്ളക്കേസും ഗ്രൂപ്പു വഴക്കും...
കള്ളത്തരങ്ങളല്ല ാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലത ാനും...
എള്ളൊളമില്ല നീതി മനുഷ്യന്...
"

No comments:

Post a Comment