Wednesday, 9 January 2013

ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ചെറിയ നിര്‍ദേശം.....ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്  ഒരു ചെറിയ നിര്‍ദേശം.....

 1. നിങള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്ത്തന്നെയാണെങ്കിലു ം അതിന്റെ കാരണം വൃത്തിയായി വെള്ള കടലാസില്‍ എഴുതി മുറിയിലോ ബാഗിനുള്ളിലോ പോലീസിനു കണ്ടെടുക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ വയ്ക്കുക...

# രാമന്‍ നിങ്ങളെ ചതിച്ചതിന്നു ഗോപിയെ പോലീസ് പിടിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തരുത് ...

N.B : ഇത് വായിച്ചിട്ട് രാമനും ഗോപിയും എന്നെ കൊല്ലാന്‍ വരരുത്...!

 പോയിന്റ്‌ നമ്പര്‍ സെവെനും നയനും ഈ റുളിന്റെ പരിധിയില്‍ വരില്ല......

2. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ അവനവന്റെ വീടിന്റെ സ്വകാര്യത തിരഞ്ഞെടുക്കുക ....

# അല്ലേല്‍ത്തന്നെ വൈകിയോടുന്ന ട്രെയിനിനു തല വച്ച് ആയിരക്കനക്കിനാള ുകളുടെ പ്രാക് വാങ്ങിക്കെട്ടരു ത് ....

3. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്....

 # അത് ആക്സിടെന്റായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ ്പെടുകയും പാവം സ്വകാര്യവാഹന ഉടമ ജയിലിലാകുകയും ചെയ്യും. ....

 > പോകുന്ന പോക്കിന് നിരപരാധികള്‍ക്ക ിട്ടു പണിയരുത്...

ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നു നിര്‍ബന്ധമാണെങ് കില്‍ സീ പോയിന്റ്‌ നമ്പര്‍ 1 ...

4. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് ‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്....

ഉദാഹരണത്തിന് കോളേജ്ക്ലാസ് റൂമില്‍ ( അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ് ട്... )
ആ സ്ഥലം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവ രുന്ന പൊതുജനതെക്കുറിച ്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ....

5. മരണശേഷം പെട്ടുന്നു കണ്ടുപിടിക്കപെട ാവുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക....

# വീട്ടുകാര്‍ക്ക് അവസാനമായി നിങ്ങളുടെ മുഖമൊന്നു കാണാന്‍ കഴിയട്ടെ...
N.B : മരിച്ചു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്‍ ശരീരം ജീര്‍ണിക്കും...

6. വീട്ടുടമയോട് എന്തെങ്കിലും പകയുണ്ടെങ്കില്‍ ­ മാത്രം വാടകവീട്ടില്‍ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യക....

 7. പഠിക്കാത്ത കാരണത്തിന് മൊബൈല്‍ അച്ഛന്‍ പിടിച്ചുവച്ചതിന ്റെ പ്രതികാരമായിട്ട ാണ് നിങ്ങള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെങ്കി ല്‍ കാരണക്കുരിപ്പ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല.... നിങ്ങലെപ്പോലോരാളെ  വളര്ത്തിയതിനുള് ള ശിക്ഷ അച്ഛന്‍ നിങ്ങള്‍ ജീവിച്ചിരുന്നപ് പോള്‍ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ ്ട്... കൂടുതല്‍ ശിക്ഷിക്കേണ്ട...

8. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നു തോന്നുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ അത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനു മുന്‍പേ വേണം....

# വെറുതെ ഒരു പെണ്ണിനെ വിധവയാക്കുകയും അവള്‍ടെ കൊച്ചുങ്ങള്‍ക്ക ്‌ അപ്പനില്ലതാക്കു കയും ചെയ്യരുത്...

9. ഏതെങ്കിലുമൊരു പെണ്ണ് പ്രേമം നിരസിച്ചതിന്റെ തീവ്ര ദുഖത്തിലാണ് നിങ്ങള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെങ്കി ല്‍ അവള്‍ടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തേണ ്ട കാര്യമില്ല...
> സീ പോയിന്റ്‌ നമ്പര്‍ 7

10. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ തോന്നുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില് ‍ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര െ ഓര്‍ക്കുക....

 # ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ചുവച്ചതുക ൊണ്ടോ മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞതിനു തല്ലിയത് കൊണ്ടോ മാതാപിതാക്കള്‍ക ്ക് സ്നേഹമില്ല എന്നര്‍ത്ഥമില്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക...

ഇനി കാശാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കില്‍ ­ സോമാലിയായിലെ കുട്ടികളെ ഓര്‍ക്കുക....  :(

പ്രണയമാണ് നിങ്ങളുടെപ്രശ്നമെങ്കില്‍ ­ അവളോരുത്തി മാത്രമല്ല ഈ ലോകതുള്ളതെന്നോര ്‍ക്കുക....  :)

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ചതിച്ചതാനെങ്കില ്‍ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലോകം അവസാനിക്കില്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക...  :)

എന്നിട്ടും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ തോന്നുന്നുവെങ്ക ില്‍ മുകളിലുള്ള നിയമങ്ങള്ക്കനുസ ൃതമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക ...
" The world perhaps is better without you !!"

2 comments: